Tiến độ xây dựng dự án Thung Lũng Thanh Xuân tháng 10/2023

Tiến độ xây dựng dự án Thung Lũng Thanh Xuân của chủ đầu tư BIM Group cập nhật tháng 10 năm 2023. Trải qua những năm tháng phấn đấu và